Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. w Pszczynie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pszczynie przy ulicy Srebrnej, obręb Pszczyna, mapa 4, oznaczonej jako działka nr 684/761, wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie KW nr KA1P/00037786/8.

Więcej informacji pod linkiem umieszczonym poniżej:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości – link

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

W związku z potwierdzonymi zakażeniami bakteriami z rodzaju legionella na Podkarpaciu publikujemy informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach.

Materiały:

Komunikat PPIS w Tychach – POBIERZ

Zalecenia dotyczące ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella – POBIERZ

W dniu 14 sierpnia Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. będzie nieczynne.

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. będzie nieczynne.

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72
lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .  

Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny
na fakturach.  

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

W dniu 9 czerwca 2023r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. będzie nieczynne.

Informujemy, że w dniu 9 czerwca br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. będzie nieczynne.

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72 lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .  

Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny na fakturach.  

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

W dniu 2 maja br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej będzie nieczynne.

Informujemy, że w dniu 2 maja br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. będzie nieczynne.

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72
lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .  

Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny
na fakturach.  

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Informujemy, iż Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  po rozpatrzeniu  wniosku Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. zatwierdził nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pszczyna na okres 3 lat. 

Na mocy art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) w dniu 24 marca 2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pszczyna.

W związku z powyższym taryfa obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2023 r.

Link do aktualnej taryfy:

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Godziny pracy przedsiębiorstwa w dniu 30 grudnia 2022r.


W piątek 30 grudnia br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. będzie czynne w godzinach od 7:00 do 14:00.

Kasa będzie czynna do godziny 12:00.

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72
lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .

Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny na fakturach.

Komunikat w sprawie awarii rurociągu Goczałkowice – Zdrój

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. informuje, iż w związku z wczorajszą awarią rurociągu, doprowadzającego wodę z ujęcia w Czańcu do stacji uzdatniania w Goczałkowicach-Zdroju, nie ma zagrożenia dostaw wody dla mieszkańców gminy Pszczyna.

Uszkodzony rurociąg został wyłączony z użytkowania a woda podawana jest do stacji uzdatniania ze Zbiornika Goczałkowickiego.

Zadymianie kanalizacji deszczowej – Ćwiklice

Informujemy, iż w dniu 3 sierpnia br. 2022 r. (tj. środa) przeprowadzane będzie zadymianie kanalizacji deszczowej w miejscowości Ćwiklice przy ulicy Męczenników Oświęcimskich. W związku z tym istnieje możliwość pojawienia się dymu w rynnach budynków mieszkalnych, kratkach odpływowych (piwnice), wpustach ulicznych.

W dniu 17 czerwca 2022r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. będzie nieczynne.

Informujemy, że w dniu 17 czerwca br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. będzie nieczynne.

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72 lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .  

Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny na fakturach.  

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.