Godziny pracy przedsiębiorstwa w dniu 30 grudnia 2022r.


W piątek 30 grudnia br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. będzie czynne w godzinach od 7:00 do 14:00.

Kasa będzie czynna do godziny 12:00.

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72
lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .

Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny na fakturach.

Komunikat w sprawie awarii rurociągu Goczałkowice – Zdrój

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. informuje, iż w związku z wczorajszą awarią rurociągu, doprowadzającego wodę z ujęcia w Czańcu do stacji uzdatniania w Goczałkowicach-Zdroju, nie ma zagrożenia dostaw wody dla mieszkańców gminy Pszczyna.

Uszkodzony rurociąg został wyłączony z użytkowania a woda podawana jest do stacji uzdatniania ze Zbiornika Goczałkowickiego.

Zadymianie kanalizacji deszczowej – Ćwiklice

Informujemy, iż w dniu 3 sierpnia br. 2022 r. (tj. środa) przeprowadzane będzie zadymianie kanalizacji deszczowej w miejscowości Ćwiklice przy ulicy Męczenników Oświęcimskich. W związku z tym istnieje możliwość pojawienia się dymu w rynnach budynków mieszkalnych, kratkach odpływowych (piwnice), wpustach ulicznych.

W dniu 17 czerwca 2022r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. będzie nieczynne.

Informujemy, że w dniu 17 czerwca br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. będzie nieczynne.

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72 lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .  

Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny na fakturach.  

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja dotycząca przyjęcia na instalację Kompostowni w Jankowicach odpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych.

Zgodnie z wydanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów (decyzja nr
RO-IV.6233.6.2020 z dnia 14.08.2020 r.) na kompostowni przyjmowane są następujące odpady:

a) odpadowa masa roślinna – kod odpadu 02 01 03 (dotyczy tylko działalności gospodarczej)

b) odpady ulegające biodegradacji – kod odpadu 20 02 01

Odpady mogą oddać mieszkańcy Gminy Pszczyna, firmy działające na jej terenie oraz podmioty posiadające umowę na odbiór odpadów z Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

Odpady przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 13:30.

Odbiór dotyczy odpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych (trawa, gałęzie, pozostałości po cięciu itp.) – kod odpadu 20 02 01.

Z uwagi na możliwości techniczne przetwarzania, odpady z drewna powinny być rozdrobnione – grubość gałęzi nie może przekraczać 5 cm, a długość 1 m.

Przekazywane odpady nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami. Nie są przyjmowane odpady, w których rozpoczął się proces gnicia.  

Odpady są ważone na miejscu, po czym wydawany jest dokument PZ, na którego podstawie na koniec danego miesiąca PIK Sp. z o.o. wystawia fakturę i przesyła ją do przekazującego odpad.

Cena odbioru odpadu zgodnie z taryfikatorem wynosi 500 zł netto za tonę odpadu
(tj. 540 zł brutto).

W dniu 2 maja 2022r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. będzie nieczynne.

Informujemy, iż w dniu 2 maja br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o.
będzie nieczynne.

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72 lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .   Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny na fakturach.   Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Kup bilet na lodowisko – otrzymaj bezpłatną PIKoladę!

Kup bilet na lodowisko – otrzymaj bezpłatną PIKoladę!

Startują ferie zimowe w naszym województwie. Z tej okazji Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej w Pszczynie przygotowało przepyszną niespodziankę dla małych i dużych fanów lodowiska na pszczyńskim rynku.

Każda osoba, która kupi bilet na lodowisko otrzyma specjalny kupon na PIKoladę – przepyszną gorącą czekoladę, która rozgrzeje każdego zmarzlucha po zabawie na lodowisku!

Kupon można wymienić na kubek PIKolady w budce oznaczonej logo akcji „PIK – Przyroda i Klimat”, zaraz obok lodowiska. Napoje serwowane przez PIK można odbierać przez całe ferie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00-14:00.

Godziny pracy przedsiębiorstwa w dniu 31 grudnia 2021 r.

W piątek 31 grudnia br. (Sylwester) Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. będzie czynne w godzinach od 7:00 do 12:00.

Kasa będzie czynna do godziny 11:00.

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72
lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .

Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny na fakturach.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.”