W dniu 12 listopada 2021r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. będzie nieczynne.

Informujemy, iż w dniu 12 listopada br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o.
będzie nieczynne.

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72 lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .   Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny na fakturach.  Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że na mocy art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 028) w dniu 12 sierpnia 2021r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca taryfę z wniosku Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie (43-200) przy ul. Zdrojowej 4 za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Pszczyna.

W związku z powyższym taryfa obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2021r.

Link do aktualnej taryfy:

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zawiadomienie – zadymianie kanalizacji

W dniach 26-27.07.2021 będzie przeprowadzone zadymianie kanalizacji deszczowej na ul. Studzienickiej.

W związku z tym istnieje możliwość pojawienia się dymu w rynnach budynków mieszkalnych, kratkach odpływowych (piwnice), wpustach ulicznych.

PiK – Przyroda i Klimat

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna w kontekście ekologii i globalnej walki ze zmianami klimatu jest zrównoważona gospodarka wodna. Ziemię mamy tylko jedną i to od nas zależy jej przyszłość oraz to, w jakim stanie pozostawimy ją kolejnym pokoleniom.

Dlatego Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej przy wsparciu Gminy Pszczyna i Burmistrza Dariusza Skrobola rozpoczyna akcję pod nazwą „PiK – Przyroda i Klimat”. W jej ramach chcemy przybliżać tematy związane z troską o przyrodę i gospodarkę wodną. Działania, które planujemy realizować obejmować będą następujące obszary:

– propagowanie wiedzy z zakresu ochrony przyrody m.in. poprzez stworzenie ścieżki edukacyjnej

– promocję postaw proekologicznych,

– poszerzanie świadomości i wiedzy z zakresu gospodarki wodnej, m.in.: jak dbać o czystość wody, ograniczyć jej zużywanie czy zmniejszyć swój ślad wodny,

– edukację w zakresie bezpieczeństwa nad wodą.

Będą to akcje skierowane zarówno do najmłodszych, jak i starszych mieszkańców, a we współpracy z Wydziałem Edukacji podejmiemy angażujące i edukujące działania w szkołach, aby szerzyć ekologiczne postawy wśród uczniów.

Akcja „Przyroda i Klimat” zagości też na profilu Facebook Pszczyny – https://www.facebook.com/mojapszczyna. W ramach cyklu „Wodne czwartki” co tydzień będziemy prezentować zagadnienia z zakresu ekologii, przyrody i wody.

Jeśli Państwa zdaniem w ramach cyklu warto poruszyć jakieś konkretne tematy – prosimy o informację na nasz adres mailowy poczta@pik-pszczyna.pl w temacie wpisując „Przyroda i Klimat”, ewentualnie o informacje w komentarzach w ramach cyklu „Wodne czwartki”.

W dniu 4 czerwca 2021r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. będzie nieczynne.

Informujemy, iż w dniu 4 czerwca br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. będzie nieczynne.  

  Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72 lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .   Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny na fakturach.  Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Informacja dotycząca okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. informuje, że zgodnie z art. 24 g ustawy z dnia 7 czerwca 2021 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) dotychczasowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie gminy Pszczyna zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na okres 3 lat, znak: GL.RET.070.7.16.2018.EK z dnia 25 kwietnia 2018 r. stosowana będzie do dnia wejścia w życie nowej taryfy.

W dniu 30 kwietnia 2021r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. będzie nieczynne.

W związku ze świętem przypadającym w sobotę 01.05.2021 r., dzień 30 kwietnia br. (tj. piątek) będzie dniem wolnym od pracy.  

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72 lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .   Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny na fakturach.  Za powstałe utrudnienia przepraszamy

W dniu 2 kwietnia 2021r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. będzie nieczynne.

W piątek, tj. 2 kwietnia br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. będzie nieczynne.

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72 lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .

Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny na fakturach.   Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zmiana tymczasowych procedur obsługi klientów Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o.

Od dnia dzisiejszego, tj. 1 lutego 2021 r., zmieniamy godziny otwarcia Biura Obsługi Klienta oraz kasy przedsiębiorstwa.

Biuro Obsługi Klienta otwarte będzie w poniedziałek od godziny 7:00 do 16:00,
w pozostałe dni robocze od godziny 7:00 do 15:00, a w piątek od godziny 7:00 do 14:00. Bezpośrednia obsługa możliwa jest wyłącznie z zachowaniem obowiązujących zasad zapewniających ochronę zdrowia (tj. zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk i/lub zakładanie rękawiczek jednorazowych).  

Kasa czynna będzie w poniedziałek od godziny 7:00 do 15:45, w pozostałe dni robocze od godziny 7:00 do 14:45, natomiast w piątek od godziny 7:00 do 13:45.

Zachęcamy do korzystania z systemu iBOK, dostępnego na stornie internetowej przedsiębiorstwa (www.pik-pszczyna.pl ), gdzie dostępne są formularze wniosków niezbędnych do załatwienia spraw.  Prosimy również o składanie pism i wniosków w miarę możliwości drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres 43-200 Pszczyna ul. Zdrojowa 4 oraz regulowanie płatności w formie przelewów na rachunek bankowy, dostępny na fakturach.

W każdym momencie do Państwa dyspozycji jest całodobowy bezpłatny numer alarmowy 994.