Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. informuje o możliwości odliczenia opłaty za kanalizację sanitarną o ilość wody zużytej na potrzeby napełnienia basenu kąpielowego, z której skorzystać może każdy z mieszkańców Gminy Pszczyna, posiadający umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków zawartą z naszym przedsiębiorstwem.

W celu skorzystania ze zwolnienia z przedmiotowej opłaty należy wypełnić wniosek i złożyć go w siedzibie lub przesłać na adres przedsiębiorstwa najpóźniej do dnia 30 września br. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Przypominamy, iż z odliczenia można skorzystać jeden raz w roku, wyłącznie w okresie od 1 czerwca do 30 września br.

Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli napełnianych basenów.