Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety pod kątem spełnienia Państwa oczekiwań w stosunku do pracy naszego Internetowego Biura Obsługi Klientów. Państwa opinie służyć będą podniesieniu jakości świadczonych usług i pozwolą nam stale doskonalić jakość pracy.

  1. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z wprowadzenia przez PIK Sp. z o.o. usługi iBOK ?

  2. Czy korzysta Pan/Pani z iBOK innego dostawcy usług? Jeśli tak, proszę zaznaczyć jakiego.

  3. Od jak dawna korzysta Pan/Pani z usług iBOK innego dostawcy usług? Jeśli w pytaniu nr 2 zaznaczona została odpowiedź NIE, proszę przejść do dalszej części ankiety.

  4. W jaki sposób przed rejestracją w iBOK dokonywany był odczyt licznika wody?

  5. Jaki był powód podawania odczytu osobiście? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
  Jeżeli w poprzednim pytaniu zaznaczono odpowiedź "Odczyt dokonywany był przez pracownika PIK", proszę przejść do następnego pytania.

  6. W skali od 1 do 5 jak ocenia Pan/Pani stopień skomplikowania operacji związanych z korzystaniem z iBOK? (1 - niski, 5 - wysoki)
  9. Czy uważa Pan/Pani, że uruchomienie platformy iBOK jest rozwiązaniem, które poprawi jakość i czas załatwiania spraw z rozliczaniem zużytej wody?

  Jeżeli nie - dlaczego?

  10. Jak długo jest Pan/Pani klientem PIK?

  11. Dane dotyczące osoby wypełniającej ankietę
  Płeć:

  Miejsce zamieszkania: Obszar miejskiObszar wiejski

  Dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety. Bardzo zależy nam na Państwa opinii. Pragniemy zapewnić, że wyniki nie będą analizowane indywidualnie, a jedynie w postaci całościowej.