Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety pod kątem spełnienia Państwa oczekiwań w stosunku do pracy naszego Internetowego Biura Obsługi Klientów. Państwa opinie służyć będą podniesieniu jakości świadczonych usług i pozwolą nam stale doskonalić jakość pracy.

1. Czy jest Pan/Pani zadowolony/a z wprowadzenia przez PIK Sp. z o.o. usługi iBOK ?

2. Czy korzysta Pan/Pani z iBOK innego dostawcy usług? Jeśli tak, proszę zaznaczyć jakiego.

3. Od jak dawna korzysta Pan/Pani z usług iBOK innego dostawcy usług? Jeśli w pytaniu nr 2 zaznaczona została odpowiedź NIE, proszę przejść do dalszej części ankiety.

4. W jaki sposób przed rejestracją w iBOK dokonywany był odczyt licznika wody?

5. Jaki był powód podawania odczytu osobiście? Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.
Jeżeli w poprzednim pytaniu zaznaczono odpowiedź "Odczyt dokonywany był przez pracownika PIK", proszę przejść do następnego pytania.

6. W skali od 1 do 5 jak ocenia Pan/Pani stopień skomplikowania operacji związanych z korzystaniem z iBOK? (1 - niski, 5 - wysoki)
9. Czy uważa Pan/Pani, że uruchomienie platformy iBOK jest rozwiązaniem, które poprawi jakość i czas załatwiania spraw z rozliczaniem zużytej wody?

Jeżeli nie - dlaczego?

10. Jak długo jest Pan/Pani klientem PIK?

11. Dane dotyczące osoby wypełniającej ankietę
Płeć:

Miejsce zamieszkania: Obszar miejskiObszar wiejski

Dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety. Bardzo zależy nam na Państwa opinii. Pragniemy zapewnić, że wyniki nie będą analizowane indywidualnie, a jedynie w postaci całościowej.