Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że wartość wskaźnika nakładu nieodwracalnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość źródeł ciepła oraz technologii wykorzystanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego wynosi:

Wpc = 1,326

Wartość wskaźnika obliczono w oparciu o algorytm określony w Załączniku nr 4 pkt. 1.3 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 październik 2017 r. w sprawie szczególnego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. poz. 1912)

oraz na podstawie danych za rok 2021 wzorem:

Wpc = Wp,i x Hch,i /QK,i

gdzie:

Wpcwskaźnik nakładu nieodnawialnej
energii pierwotnej
1,326[-]
Wp,iwspółczynnik nakładu dla paliwa1,1[-]
Hch,iilość energii dostarczonej w paliwie92 778,912[GJ]25 772,126 [MWh]
QK,iilość ciepła dostarczonego z s. c.
do odbiorców końcowych 
76 984,200[GJ]21 384,671 [MWh]