Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – POBIERZ

Dokumenty do zawarcia umowy – POBIERZ

Oświadczenie – właściciel/najemca/użytkownik – POBIERZ

Polityka jakości i ochrony środowiska – POBIERZ

Porozumienie dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej– POBIERZ

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – POBIERZ

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – zmiana 2021 rok- POBIERZ

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – POBIERZ

Wniosek o e-fakturę – POBIERZ

Wniosek o zawarcie umowy woda – ścieki – POBIERZ

Wniosek o rozwiązanie umowy woda – ścieki – POBIERZ

Wniosek o wymianę przyłącza wody – POBIERZ

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji – POBIERZ

Wniosek o zamontowanie podwodomierza – POBIERZ

Wniosek o weryfikację zgodności sporządzonego planu sytuacyjnego z wydanymi warunkami – POBIERZ

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan – POBIERZ

Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody
i odprowadzenia ścieków – POBIERZ

Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej – POBIERZ

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej – POBIERZ

Wniosek o wycenę wykonania przyłącza wod-kan – POBIERZ

Wniosek o wykonanie planu sytuacyjnego – POBIERZ

Zgłoszenie do odbioru przyłącza wodociągowego kanalizacyjnego – POBIERZ