Internetowy Serwis Miasta Pszczyna
www.pszczyna.pl

Centrum Informacji o Środowisku
www.cios.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
www.wfosigw.katowice.pl

Urząd Regulacji Energetyki
www.ure.gov.pl

Komisja Europejska
www.europa.eu

Centrum Informacji o Rynku Energii
www.cire.pl

Serwis Informacyjny Ochrony Środowiska
www.ekoinfo.pl

Pszczyńskie Biuro Informacji Turystycznej
http://www.pszczyna.info.pl/

Pszczyński portal pless.pl
http://www.pless.pl/