Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. informuje, że wartość wskaźnika nakładu nieodwracalnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość źródeł ciepła oraz technologii wykorzystanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego wynosi:

Wpc =1,336

Wartość wskaźnika obliczono w oparciu o algorytm określony w Załączniku nr 4 pkt. 1.3 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 październik 2017 r. w sprawie szczególnego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. poz. 1912)

oraz na podstawie danych za rok 2022 wzorem:

Wpc = Wp,i x Hch,i /QK,i


gdzie: