Informacja o stosowanych cenach od dnia 01.06.2023 r. zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023 r., poz. 295).

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Pszczynie na podstawie zapisów art. 3a ust.4 ustawy zbadało na dzień 01.06.2023 r. przypadek najniższej ceny. Ceny kształtują się następująco:

• Ceny 01.06.2023 r. dla systemu ciepłowniczego K.1 (Kotłownia K1 ul. B. Śmiałego):

 • dla cen maksymalnych cena jednoczłonowa dostawy ciepła wyniosła 205,82 zł/GJ
 • dla cen wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat
  za usługi przesyłowe 187,44 zł/GJ,
 • dla ceny dostawy ciepła wynikającej z aktualnie stosowanej taryfy 284,27 zł/GJ.

A zatem, wobec odbiorców uprawnionych w okresie od dnia 01.06.2023 r. będą stosowane ceny wg cen z rekompensatą oraz stawki opłat przesyłowych zgodne z taryfą obowiązującą.

• Ceny 01.06.2023 r. dla systemu ciepłowniczego K.2 (Kotłownia K2 ul. K. Wielkiego, Kotłownia K3 ul. Dobrawy, Kotłownia K4 ul. Bednorza, Kotłownia K5 ul. Jagiełły, Kotłownia K6 ul. Cieszyńska):

 • dla cen maksymalnych cena jednoczłonowa dostawy ciepła wyniosła 228,50 zł/GJ
 • dla cen wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat
  za usługi przesyłowe 150,95 zł/GJ,
 • dla ceny dostawy ciepła wynikającej z aktualnie stosowanej taryfy 310,51 zł/GJ.

A zatem, wobec odbiorców uprawnionych w okresie od dnia 01.06.2023 r. będą stosowane ceny wg cen z rekompensatą.

• Ceny 01.06.2023 r. dla systemu ciepłowniczego P.Z. (Kotłownia K7 ul. Piastowska):

 • dla cen maksymalnych cena jednoczłonowa dostawy ciepła wyniosła 252,37 zł/GJ
 • dla cen wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat
  za usługi przesyłowe 150,95 zł/GJ,
 • dla ceny dostawy ciepła wynikającej z aktualnie stosowanej taryfy 293,81 zł/GJ.

A zatem, wobec odbiorców uprawnionych w okresie od dnia 01.06.2023 r. będą stosowane ceny wg cen z rekompensatą.