Przedsiębiorstwo, w każdej sferze swojej działalności, zatrudnia wysoko wykwalifikowany, doświadczony personel. Pracownicy posiadają wymagane uprawnienia branżowe, a ponadto systematycznie poodnoszą swoje kwalifikacje zawodowe na organizowanych szkoleniach wewnętrznych, jak i korzystając z zewnętrznych form kształcenia.

W przedsiębiorstwie wyodrębniono odpowiednie komórki organizacyjne: Dział Handlowy, Dział Księgowości, Dział Organizacyjno-Prawny, Dział Kadr, Dział Techniczny oraz Zakład Cieplny, Zakład Budownictwa Inżynieryjnego i Eksploatacji Sieci Wodociągowej, Zakład Oczyszczania Ścieków. Taka struktura pozwala optymalnie wykorzystywać zasoby, jak i zwiększa mobilność i elastyczność przedsiębiorstwa.

Satysfakcja Klienta z naszych usług to cel, do którego dążą wszyscy nasi pracownicy.