System ciepłowniczy na terenie miasta Pszczyny składa się z 8 lokalnych kotłowni o łącznej mocy zainstalowanej 31,80 MW, w tym:

  • 6 kotłowni gazowych niskoparametrowych (K2, K3, K4, K5, Piastowska);
  • 1 kotłownia gazowo-olejowa niskoparametrowa (K6);
  • 1 kotłownia gazowo-olejowa wysokoparametrowa (K1) wraz z zabudowaną wymiennikownią ciepła, przetwarzającą czynnik grzewczy o parametrach 130/80 na parametry 80/60 i o wydajności 3,15 MW;
  • sieci ciepłownicze wysoko i niskoparametrowe o łącznej długości 9 113 mb, w tym kanałowa: 3 291 mb, preizolowana: 5 822 mb).

System ciepłowniczy został zmodernizowany w ramach ekologicznych działań przedsiębiorstwa, dzięki czemu zdecydowanej poprawie uległa jakość powietrza w Pszczynie. Zgodnie z programem modernizacji zlikwidowano cześć starej, pracującej na wyeksploatowanych urządzeniach, ciepłowni miejskiej, opalanej miałem węglowym MIIA, który zastąpiono systemem 6 kotłowni lokalnych, opartych na 5 gazowych kotłowniach niskoparametrowych i 1 gazowo-olejowej kotłowni wysokoparametrowej, o łącznej mocy cieplnej w wysokości 31,80 MW. Wszystkie kotłownie wyposażone są w ekologiczne, energooszczędne urządzenia, odpowiadające pod względem technicznym i higieny powietrza standardom europejskim. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać wymierny efekt ekologiczny, w postaci obniżenia emisji substancji pochodzących ze spalania niskiej jakości paliw. Nowoczesny system umożliwia także sterowanie w czasie realnym układem cieplnym, pozwalając idealnie dopasować się do potrzeb odbiorców.