System ciepłowniczy na terenie miasta Pszczyny składa się z 8 lokalnych kotłowni o łącznej mocy zainstalowanej 31,80 MW, w tym:

  • 6 kotłowni gazowych niskoparametrowych (K2, K3, K4, K5, Piastowska, Zdrojowa);
  • 1 kotłownia gazowo-olejowa niskoparametrowa (K6);
  • 1 kotłownia gazowo-olejowa wysokoparametrowa (K1) wraz z zabudowaną wymiennikownią ciepła, przetwarzającą czynnik grzewczy o parametrach 130/80 na parametry 80/60 i o wydajności 3,15 MW;
  • sieci ciepłownicze wysoko i niskoparametrowe o łącznej długości 9 146 mb, w tym kanałowa: 4 123 mb, a preizolowana: 5 023 mb).

System ciepłowniczy został zmodernizowany w ramach ekologicznych działań przedsiębiorstwa dzięki czemu poprawiono jakość powietrza atmosferycznego. Było to szczególnie ważne także ze względu na rekreacyjny charakter tego regionu oraz bezpośrednie sąsiedztwo uzdrowiska Goczałkowice Zdrój
i jeziora Goczałkowickiego – zbiornika wody pitnej dla Śląska, zbiornika retencyjnego Poręba i Łąka oraz rezerwatu żubrów w Jankowicach. Zgodnie z programem modernizacji zlikwidowano cześć starej, pracującej na wyeksploatowanych urządzeniach, ciepłowni miejskiej, opalanej miałem węglowym MIIA. Następnie zbudowano system 6 kotłowni lokalnych, oparty na 5 gazowych kotłowniach niskoparametrowych i 1 gazowo-olejowej kotłowni wysokoparametrowej, o łącznej mocy cieplnej w wysokości 31,80 MW. Wszystkie kotłownie wyposażono w ekologiczne, energooszczędne urządzenia, odpowiadające pod względem technicznym i higieny powietrza standardom europejskim. Większość urządzeń zostało dostarczonych w ramach grantu, w formie dotacji rządu szwajcarskiego. Takie rozwiązanie pozwoliło uzyskać wymierny efekt ekologiczny, w postaci obniżenia emisji  substancji pochodzących ze spalania niskiej jakości paliw: dwutlenku siarki, tlenki azotu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, pyłów i benzo-a-pirenu. Dzięki temu dostosowano się do najbardziej rygorystycznej światowej normy emisyjnej tzw. „Błękitnego Anioła”. Inwestycja ta umożliwiła także sterowanie w czasie realnym układem cieplnym, pozwalając idealnie dopasować się do potrzeb odbiorców. Ponadto stworzono system wytwarzania energii, który jest przyjazny środowisku i przez najbliższe lata,
w sposób bezinwestycyjny zabezpieczy dostawę ciepła.