Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o.  informuje, że wartości wskaźników nakładu nieodwracalnej energii pierwotnej dla poszczególnych sieci ciepłowniczych, bez względu na ilość źródeł ciepła oraz technologii wykorzystanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego wynoszą:

Wskaznik 2023

Wartość wskaźnika obliczono w oparciu o algorytm określony w Załączniku nr 4 pkt. 1.3 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 październik 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1220 ze zm.) oraz na podstawie danych za rok 2023 wzorem
Wpc = Wp,i x Hch,i/QK,i