PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ spółka z o.o.
43-200 Pszczyna
ul.Zdrojowa 4


NIP 638-10-02-015
REGON 272344680
EN ISO 9001
EKD 4100
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział Gospodarczy KRS 0000109135
Kapitał zakładowy : 38 285 500 PLN

Godziny pracy Przedsiębiorstwa:

Poniedziałek 7:00 – 16:00
Wtorek – Czwartek 7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 14:00

Kasa zamykana jest 15 minut przed końcem pracy Przedsiębiorstwa

telefony :
Alarmowy całodobowy : 994

Administracja :
+48 32 210 20 86
+48 32 210 13 72
+48 32 326 33 40

Sekretariat:
+ 48 32 214 82 20

Dział handlowy:
+ 48 32 214 82 12/13/14

Dział techniczny:
+ 48 32 214 82 19/28

Dział księgowości:
+ 48 32 214 82 17

Dział kadr:
+ 48 32 214 82 23

FAX :
+48 32 326 30 30

Oczyszczalnia Ścieków Pszczyna : +48 32 449 07 33 fax : +48 32 447 36 65

Oczyszczalnia Ścieków Wisła Wielka : +48 32 212 03 07

Zakład Budownictwa Inżynieryjnego i Eksploatacji Sieci Wodociągowej : +48 32 210 38 01

Zakład Cieplny: +48 32 210 38 01

e-mail: kancelaria@pik-pszczyna.pl