W okresie od kwietnia 2013 roku do września 2015 roku Spółka realizowała przedsięwzięcie pn. „Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa”. Projekt został dofinansowany w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” Część 1) Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach.

 

Wartość projektu: 210.000,00 PLN

Dotacja NFOŚiGW: 147.000,00 PLN

 

Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną na zasadzie de minimis o wartości brutto 140.133,46 PLN (tj. równowartość 34.158,06 euro).