Aktualności

W dniu 2 maja br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej będzie nieczynne.

Informujemy, że w dniu 2 maja br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. będzie nieczynne.

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72
lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .  

Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny
na fakturach.  

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Informujemy, iż Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  po rozpatrzeniu  wniosku Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. zatwierdził nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pszczyna na okres 3 lat. 

Na mocy art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) w dniu 24 marca 2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pszczyna.

W związku z powyższym taryfa obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2023 r.

Link do aktualnej taryfy:

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zmiana opłat za przyjęcie nieczystości płynnych na stacji zlewczej.

W związku z zapytaniami mieszkańców Gminy dotyczącymi zmiany ceny za przyjęcie nieczystości ciekłych na stacjach zlewnych PIK Spółka z o.o., dostarczanych przez firmy z branży asenizacyjnej wyjaśniamy, że podwyżka opłat wynika wprost ze znacząco wyższych kosztów oczyszczenia dowożonych nieczystości w porównaniu do ścieków surowych pochodzących z kanalizacji sanitarnej.

Ścieki dowożone posiadają znacznie wyższy ładunek zanieczyszczeń (są zagniłe lub częściowo zagniłe), w związku z czym proces i koszty ich oczyszczenia są zdecydowanie wyższe od ścieków surowych. Główną przyczyną zwiększenia kosztów jest zwielokrotnione w stosunku do ścieków sieciowych zapotrzebowanie na tlen. Tlen dostarczany jest do układu na oczyszczalni przy pomocy elektrycznych dmuchaw o łącznej mocy: 149 kW. Wzrost cen energii elektrycznej jak i coraz większy udział ilościowy ścieków dowożonych bezpośrednio przekłada się na wzrost kosztów oczyszczania. Oczyszczenie 1 m3 ścieków dowożonych generuje średnio koszty na poziomie oczyszczenia ok. 6 m3 ścieków surowych, dostarczanych przez sieć kanalizacyjną. Aktualna cena na poziomie 15,00 zł brutto, która w porównaniu z cenami obowiązującymi w rejonie kształtuje się na najniższym poziomie, i tak nie rekompensuje ponoszonych przez Spółkę kosztów oczyszczania ścieków dowożonych.

Dla porównania ceny za przyjęcie 1m3 ścieków dowożonych, obowiązujące w sąsiednich gminach w 2023 roku przedstawiają się następująco:

1. Strumień: 19,58 zł brutto;

2. Ustroń: 15,12 zł brutto;

3. Chybie: 18,48 zł brutto;

4. Czechowice Dziedzice: 15,12 zł brutto.

Z kolei ceny i stawki opłat za odprowadzane i oczyszczane ścieki dla „odbiorców sieciowych”, pomimo wzrostu kosztów prowadzenia działalności w tym zakresie, zatwierdzane są w trybie postępowania administracyjnego przez tzw. Organ regulujący tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Stosowny wniosek został złożony przez Spółkę i jest w trakcie procedowania.

Brak wody 15.05.2023 Studzienice/Jankowice

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 15.05.2023 (Poniedziałek) od godziny 8:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Jana Pawła II od numeru 2 do 74 i ul. Kukułek w Studzienicach oraz ulicy Żubrów numer 125 w Jankowicach.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody 10.05.2023 Jankowice

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 10.05.2023 (Środa) od godziny 9:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Jeleniej numery parzyste od 6 do 14, nieparzyste od 21 do 27, ul. Jodłowej numery 17 i 19, oraz ul. Sarenek numery parzyste od 10a do 12b w Jankowicach.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody 21.04.2023 Studzienice

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 21.04.2023 (Piątek) od godziny 9:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Kosów od numeru 30 do 38, ul. Słowików od numeru 2 do 30 oraz ulicy Jaskółek 29 w Studzienicach.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody 05.04.2023 Pszczyna

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 05.04.2023 (Środa) od godziny 8:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Batalionów Chłopskich od numeru 36 do 65 oraz ulicy Wspólnej w Pszczynie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody 09.03.2023 Czarków / Pszczyna

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 09.03.2023 (Czwartek) od godziny 8:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Powstańców Śl. numery od 2 do 10, ul. Starowiejskiej numery od 1 do 17, ul. Krótkiej, ul. Polnej i ul. Truskawkowej w Czarkowie oraz ulicy Leśnej w Pszczynie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.