Aktualności

Godziny pracy przedsiębiorstwa w dniu 30 grudnia 2022r.


W piątek 30 grudnia br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. będzie czynne w godzinach od 7:00 do 14:00.

Kasa będzie czynna do godziny 12:00.

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72
lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .

Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny na fakturach.

Komunikat w sprawie awarii rurociągu Goczałkowice – Zdrój

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. informuje, iż w związku z wczorajszą awarią rurociągu, doprowadzającego wodę z ujęcia w Czańcu do stacji uzdatniania w Goczałkowicach-Zdroju, nie ma zagrożenia dostaw wody dla mieszkańców gminy Pszczyna.

Uszkodzony rurociąg został wyłączony z użytkowania a woda podawana jest do stacji uzdatniania ze Zbiornika Goczałkowickiego.

Brak wody 09.01.2023 Pszczyna

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 09.01.2023 (Poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Cieszyńskiej numery parzyste od 26 do 30 oraz ulicy Sznelowiec numery parzyste od 12 do 28 w Łące.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody 12.12.2022 Pszczyna

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 12.12.2022 (Poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Cieszyńskiej numery parzyste od 26 do 30 oraz ulicy Sznelowiec numery parzyste od 12 do 28 w Łące.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody 30.11.2022 Ćwiklice

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 30.11.2022 (Środa) od godziny 8:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Wolności, ul. Spacerowej, ul. Obrońców Pokoju oraz ul. Męczenników Oświęcimskich numery 66 do 70 w Ćwiklicach.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody 25.11.2022 Pszczyna

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 25.11.2022 (Piątek) od godziny 8:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Górnośląskiej na odcinku od ul. Prusa do ulicy Bielskiej oraz ul. Bielskiej, ul. Nałkowskiej, ul. Prusa i ul. Broniewskiego w Pszczynie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody 22.11.2022 Piasek

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 22.11.2022 (Wtorek) od godziny 8:00 do 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Kochanowskiego, ul. Paderewskiego i ul. Wolności w Piasku.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.