Aktualności

Informacja dotycząca przyjęcia na instalację Kompostowni w Jankowicach odpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych.

Zgodnie z wydanym zezwoleniem na przetwarzanie odpadów (decyzja nr
RO-IV.6233.6.2020 z dnia 14.08.2020 r.) na kompostowni przyjmowane są następujące odpady:

a) odpadowa masa roślinna – kod odpadu 02 01 03 (dotyczy tylko działalności gospodarczej)

b) odpady ulegające biodegradacji – kod odpadu 20 02 01

Odpady mogą oddać mieszkańcy Gminy Pszczyna, firmy działające na jej terenie oraz podmioty posiadające umowę na odbiór odpadów z Przedsiębiorstwem Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

Odpady przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 13:30.

Odbiór dotyczy odpadów pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych (trawa, gałęzie, pozostałości po cięciu itp.) – kod odpadu 20 02 01.

Z uwagi na możliwości techniczne przetwarzania, odpady z drewna powinny być rozdrobnione – grubość gałęzi nie może przekraczać 5 cm, a długość 1 m.

Przekazywane odpady nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami. Nie są przyjmowane odpady, w których rozpoczął się proces gnicia.  

Odpady są ważone na miejscu, po czym wydawany jest dokument PZ, na którego podstawie na koniec danego miesiąca PIK Sp. z o.o. wystawia fakturę i przesyła ją do przekazującego odpad.

Cena odbioru odpadu zgodnie z taryfikatorem wynosi 500 zł netto za tonę odpadu
(tj. 540 zł brutto).

Działalność Przedsiębiorstwa w czasie pandemii

Komunikat dotyczący wdrożenia tymczasowych procedur obsługi klientów Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2

W związku z sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie petentów oraz pracowników Spółki zwracamy się z prośbą do Państwa o stosowanie się do przyjętych na tę okoliczność tymczasowych procedur związanych z obsługą klientów. 

Od poniedziałku, tj. dnia 16 marca bieżącego roku, do odwołania wszelkie sprawy załatwiać będzie można tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym lub za pomocą poczty e-mail

Zachęcamy także do korzystania z systemu iBOK, dostępnego na stronie internetowej przedsiębiorstwa (www.pik-pszczyna.pl ). 

Ponadto prosimy o składanie pism i wniosków drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4. 

Dodatkowo od poniedziałku przed wejściem do siedziby przedsiębiorstwa ustawiona zostanie skrzynka, w której składać będzie można wszelką korespondencję oraz odczyty stanów liczników wody.  

W celu załatwienia sprawy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z poszczególnymi działami/zakładami w godzinach pracy przedsiębiorstwa:

  1. Dział Handlowy w sprawach związanych z podaniem stanu licznika, zawarciem umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz rozliczeniem odbiorców z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków, dostarczania ciepła oraz usług dodatkowych pod numerami telefonów:
    +48 32 210 20 86/ +48 32 210 13 72 wew. 12, 13, 14, 15;  +48 784 033 880;
  2. Dział Techniczny w sprawach związanych z wydawaniem warunków technicznych, uzgodnieniem dokumentacji projektowych, uzgodnieniami branżowymi, odbiorami technicznymi, rozdziałami instalacji, zabudową podliczników do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej pod numerami telefonów: +48 32 210 20 86/ 32 210 13 72 wew. 11, 19 lub adresem e-mail: technika@pik-pszczyna.pl;
  3. Dział Księgowości w sprawach związanych z wyjaśnianiem należnych płatności pod numerami telefonów: +48 32 210 20 86/ 32 210 13 72 wew. 16,17, 18, 31;
  4. Zakład Budownictwa Inżynieryjnego i Eksploatacji Sieci Wodociągowej w sprawach związanych z bieżącą eksploatacją sieci wodociągowej i awariami pod numerami telefonów:
    +48 32 210 38 01 wew. 23, 24;
  5. Zakład Cieplny w sprawach związanych z dostawą ciepła pod numerami telefonów: +48 32 210 38 01 wew. 21;
  6. Zakład Oczyszczania Ścieków w sprawach związanych z oczyszczaniem ścieków i przetwarzaniem odpadów pod nr telefonów +48 32 449 07 33, +48 784 033 863 (Kompostownia) +48 32 210 20 86 wew. 27 lub adresem e-mail oczyszczalnia@pik-pszczyna.pl

W każdym momencie do Państwa dyspozycji jest całodobowy bezpłatny numer alarmowy 994

Formularze wniosków niezbędnych do załatwienia spraw dostępne są na stronie internetowej przedsiębiorstwa, w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Nieczynne będą Biuro Obsługi Klienta i kasa przedsiębiorstwa. Prosimy o regulowanie płatności w formie przelewów na rachunek bankowy, dostępny na fakturach.

Za ewentualne niedogodności przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Podkreślamy, że  jest to sytuacja tymczasowa, aczkolwiek zmieniająca się dynamicznie, dlatego prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco zamieszczane będą dalsze informacje

Brak wody 15.09.2022 Pszczyna

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 15.09.2022 (Czwartek) od godziny 8:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Moniuszki, ul. Paderewskiego 2 oraz ul. Łowieckiej 1 w Pszczynie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zadymianie kanalizacji deszczowej – Ćwiklice

Informujemy, iż w dniu 3 sierpnia br. 2022 r. (tj. środa) przeprowadzane będzie zadymianie kanalizacji deszczowej w miejscowości Ćwiklice przy ulicy Męczenników Oświęcimskich. W związku z tym istnieje możliwość pojawienia się dymu w rynnach budynków mieszkalnych, kratkach odpływowych (piwnice), wpustach ulicznych.

Brak wody 16-17.06.2022 Ćwiklice

W związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 16.06.2022 (Czwartek) do godziny 12:00 w dniu 17.06.2022 (Piątek) nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Obrońców Pokoju, ul. Spacerowej oraz ul. Wolności w Ćwiklicach.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

W dniu 17 czerwca 2022r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. będzie nieczynne.

Informujemy, że w dniu 17 czerwca br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. będzie nieczynne.

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72 lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .  

Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny na fakturach.  

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody 26.05.2022 Ćwiklice

W związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 26.05.2022 (Czwartek) nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Obrońców Pokoju od numeru 1 do 25, ul. Spacerowej, oraz ul. Wolności od numeru 1 do 26 w Ćwiklicach.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

W dniu 2 maja 2022r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. będzie nieczynne.

Informujemy, iż w dniu 2 maja br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o.
będzie nieczynne.

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72 lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .   Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny na fakturach.   Za powstałe utrudnienia przepraszamy.