Aktualności

Odliczenie opłaty za wodę zużytą na potrzeby napełnienia basenu kąpielowego

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. informuje o możliwości odliczenia opłaty za kanalizację sanitarną o ilość wody zużytej na potrzeby napełnienia basenu kąpielowego, z której skorzystać może każdy z mieszkańców Gminy Pszczyna, posiadający umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków zawartą z naszym przedsiębiorstwem. W celu skorzystania ze zwolnienia z przedmiotowej opłaty należy wypełnić wniosek … Czytaj dalej Odliczenie opłaty za wodę zużytą na potrzeby napełnienia basenu kąpielowego

Raport ciepła ze źródeł odnawialnych

Na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Pszczynie informuje, że udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w … Czytaj dalej Raport ciepła ze źródeł odnawialnych