Aktualności

Informacja dotycząca zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków       

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że stosownie do art. 24 e ust. 3  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie … Czytaj dalej Informacja dotycząca zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków       

Uruchomienie serwisu iBOK

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej w Pszczynie z radością informuje o uruchomieniu Internetowego Biura Obsługi Klienta. System iBOK to platforma internetowa umożliwiająca wgląd w aktualne dane, umowy, rozrachunki, pobieranie dokumentów oraz faktur, podawanie odczytów wodomierza, rejestrowanie zgłoszeń i usprawniające kontakt pomiędzy Klientami, a przedsiębiorstwem. Jakie korzyści wiążą się z rejestracją w … Czytaj dalej Uruchomienie serwisu iBOK

Odliczenie opłaty za wodę zużytą na potrzeby napełnienia basenu kąpielowego

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. informuje o możliwości odliczenia opłaty za kanalizację sanitarną o ilość wody zużytej na potrzeby napełnienia basenu kąpielowego, z której skorzystać może każdy z mieszkańców Gminy Pszczyna, posiadający umowę na dostawę wody i odprowadzanie ścieków zawartą z naszym przedsiębiorstwem. W celu skorzystania ze zwolnienia z przedmiotowej opłaty należy wypełnić wniosek … Czytaj dalej Odliczenie opłaty za wodę zużytą na potrzeby napełnienia basenu kąpielowego

Raport ciepła ze źródeł odnawialnych

Na podstawie art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478, z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Pszczynie informuje, że udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w … Czytaj dalej Raport ciepła ze źródeł odnawialnych