Aktualności

Brak wody 28.05.2024 Jankowice/Studzienice

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 28.05.2024 (Wtorek) od godziny 9:00 do 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Jana Pawła II numery od 1 do 74, ulicy Kukułek, ulicy Wilczej numery od 2 do 6a w Studzienicach oraz ulicy Jana Pawła II w Jankowicach.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody 24.05.2024 Studzionka

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 24.05.2024 (Piątek) od godziny 9:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Powstańców Śląskich od numeru 3 do 103 oraz ulicy Polnej w Studzionce.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody 22.05.2024 Czarków

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 22.05.2024 (Środa) od godziny 8:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Krótkiej oraz ulicy Powstańców Śląskich numery 23 i 25 w Czarkowie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody 08.05.2024 Czarków

W związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 08.05.2024 (Środa) nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Wolności, ulicy Drobiowej oraz ulicy Sosnowej w Czarkowie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

2 maja Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. będzie nieczynne

Informujemy, że w dniu 2 maja br. (tj. czwartek) Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. będzie nieczynne.

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72

lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .

Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny na fakturach.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

Brak wody 24.04.2024 Czarków

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 24.04.2024 (Środa) od godziny 9:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Doświadczalnej od numeru 47 do 74 oraz ulicy Wiśniowej w Czarkowie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody 19.04.2024 Łąka

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 19.04.2024 (Piątek) od godziny 9:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Łukasiewicza, ulicy Pogodnej oraz ulicy Dobrowolskiego w Łące.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Informujemy, iż Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  po rozpatrzeniu  wniosku Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. zatwierdził nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pszczyna na okres 3 lat.

Na mocy art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) w dniu 2 kwietnia 2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pszczyna.

W związku z powyższym taryfa obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2024 r.

Link do aktualnej taryfy:

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Brak wody 03.04.2024 Piasek

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 03.04.2024 (Środa) od godziny 9:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Leśnej numery od 40 do 95 w Piasku.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody 22.03.2024 Pszczyna

W związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 22.03.2024 (Piątek) do godziny 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Karłowicza, ulicy Zbożowej numery 3-5 oraz ulicy Staromiejskiej 12 w Pszczynie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.