Aktualności

Działalność Przedsiębiorstwa w czasie pandemii

Komunikat dotyczący wdrożenia tymczasowych procedur obsługi klientów Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2

W związku z sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie petentów oraz pracowników Spółki zwracamy się z prośbą do Państwa o stosowanie się do przyjętych na tę okoliczność tymczasowych procedur związanych z obsługą klientów. 

Od poniedziałku, tj. dnia 16 marca bieżącego roku, do odwołania wszelkie sprawy załatwiać będzie można tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym lub za pomocą poczty e-mail

Zachęcamy także do korzystania z systemu iBOK, dostępnego na stronie internetowej przedsiębiorstwa (www.pik-pszczyna.pl ). 

Ponadto prosimy o składanie pism i wniosków drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4. 

Dodatkowo od poniedziałku przed wejściem do siedziby przedsiębiorstwa ustawiona zostanie skrzynka, w której składać będzie można wszelką korespondencję oraz odczyty stanów liczników wody.  

W celu załatwienia sprawy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z poszczególnymi działami/zakładami w godzinach pracy przedsiębiorstwa:

  1. Dział Handlowy w sprawach związanych z podaniem stanu licznika, zawarciem umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz rozliczeniem odbiorców z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków, dostarczania ciepła oraz usług dodatkowych pod numerami telefonów:
    +48 32 210 20 86/ +48 32 210 13 72 wew. 12, 13, 14, 15;  +48 784 033 880;
  2. Dział Techniczny w sprawach związanych z wydawaniem warunków technicznych, uzgodnieniem dokumentacji projektowych, uzgodnieniami branżowymi, odbiorami technicznymi, rozdziałami instalacji, zabudową podliczników do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej pod numerami telefonów: +48 32 210 20 86/ 32 210 13 72 wew. 11, 19 lub adresem e-mail: technika@pik-pszczyna.pl;
  3. Dział Księgowości w sprawach związanych z wyjaśnianiem należnych płatności pod numerami telefonów: +48 32 210 20 86/ 32 210 13 72 wew. 16,17, 18, 31;
  4. Zakład Budownictwa Inżynieryjnego i Eksploatacji Sieci Wodociągowej w sprawach związanych z bieżącą eksploatacją sieci wodociągowej i awariami pod numerami telefonów:
    +48 32 210 38 01 wew. 23, 24;
  5. Zakład Cieplny w sprawach związanych z dostawą ciepła pod numerami telefonów: +48 32 210 38 01 wew. 21;
  6. Zakład Oczyszczania Ścieków w sprawach związanych z oczyszczaniem ścieków i przetwarzaniem odpadów pod nr telefonów +48 32 449 07 33, +48 784 033 863 (Kompostownia) +48 32 210 20 86 wew. 27 lub adresem e-mail oczyszczalnia@pik-pszczyna.pl

W każdym momencie do Państwa dyspozycji jest całodobowy bezpłatny numer alarmowy 994

Formularze wniosków niezbędnych do załatwienia spraw dostępne są na stronie internetowej przedsiębiorstwa, w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Nieczynne będą Biuro Obsługi Klienta i kasa przedsiębiorstwa. Prosimy o regulowanie płatności w formie przelewów na rachunek bankowy, dostępny na fakturach.

Za ewentualne niedogodności przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Podkreślamy, że  jest to sytuacja tymczasowa, aczkolwiek zmieniająca się dynamicznie, dlatego prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco zamieszczane będą dalsze informacje

W dniu 12 listopada 2021r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. będzie nieczynne.

Informujemy, iż w dniu 12 listopada br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o.
będzie nieczynne.

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72 lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .   Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny na fakturach.  Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody 07.10.2021 Piasek

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 07.10.2021 (Czwartek) od godziny 8:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Studzienickiej, ul. Cedrowej oraz ul. Rodzinnej w Piasku.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak Wody 05.10.2021 Piasek

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 05.10.2021 (Wtorek) od godziny 8:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Studzienickiej, ul. Cedrowej oraz ul. Rodzinnej w Piasku.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody 02.09.2021 Piasek/Czarków

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 02.09.2021 (Czwartek) od godziny 8:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Kochanowskiego, ul. Słowackiego, ul. Sucharskiego, ul. Paderewskiego, i ul. Wolności w Piasku oraz ulicy Jasnej w Czarkowie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody 25.08.2021 Brzeźce

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 25.08.2021 (Środa) od godziny 8:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Wideki w Brzeźcach.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje, że na mocy art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 028) w dniu 12 sierpnia 2021r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca taryfę z wniosku Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie (43-200) przy ul. Zdrojowej 4 za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Pszczyna.

W związku z powyższym taryfa obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2021r.

Link do aktualnej taryfy:

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków