Aktualności

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

W związku z potwierdzonymi zakażeniami bakteriami z rodzaju legionella na Podkarpaciu publikujemy informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach.

Materiały:

Komunikat PPIS w Tychach – POBIERZ

Zalecenia dotyczące ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella – POBIERZ

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Informujemy, iż Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  po rozpatrzeniu  wniosku Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. zatwierdził nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pszczyna na okres 3 lat. 

Na mocy art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) w dniu 24 marca 2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Pszczyna.

W związku z powyższym taryfa obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2023 r.

Link do aktualnej taryfy:

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zmiana opłat za przyjęcie nieczystości płynnych na stacji zlewczej.

W związku z zapytaniami mieszkańców Gminy dotyczącymi zmiany ceny za przyjęcie nieczystości ciekłych na stacjach zlewnych PIK Spółka z o.o., dostarczanych przez firmy z branży asenizacyjnej wyjaśniamy, że podwyżka opłat wynika wprost ze znacząco wyższych kosztów oczyszczenia dowożonych nieczystości w porównaniu do ścieków surowych pochodzących z kanalizacji sanitarnej.

Ścieki dowożone posiadają znacznie wyższy ładunek zanieczyszczeń (są zagniłe lub częściowo zagniłe), w związku z czym proces i koszty ich oczyszczenia są zdecydowanie wyższe od ścieków surowych. Główną przyczyną zwiększenia kosztów jest zwielokrotnione w stosunku do ścieków sieciowych zapotrzebowanie na tlen. Tlen dostarczany jest do układu na oczyszczalni przy pomocy elektrycznych dmuchaw o łącznej mocy: 149 kW. Wzrost cen energii elektrycznej jak i coraz większy udział ilościowy ścieków dowożonych bezpośrednio przekłada się na wzrost kosztów oczyszczania. Oczyszczenie 1 m3 ścieków dowożonych generuje średnio koszty na poziomie oczyszczenia ok. 6 m3 ścieków surowych, dostarczanych przez sieć kanalizacyjną. Aktualna cena na poziomie 15,00 zł brutto, która w porównaniu z cenami obowiązującymi w rejonie kształtuje się na najniższym poziomie, i tak nie rekompensuje ponoszonych przez Spółkę kosztów oczyszczania ścieków dowożonych.

Dla porównania ceny za przyjęcie 1m3 ścieków dowożonych, obowiązujące w sąsiednich gminach w 2023 roku przedstawiają się następująco:

1. Strumień: 19,58 zł brutto;

2. Ustroń: 15,12 zł brutto;

3. Chybie: 18,48 zł brutto;

4. Czechowice Dziedzice: 15,12 zł brutto.

Z kolei ceny i stawki opłat za odprowadzane i oczyszczane ścieki dla „odbiorców sieciowych”, pomimo wzrostu kosztów prowadzenia działalności w tym zakresie, zatwierdzane są w trybie postępowania administracyjnego przez tzw. Organ regulujący tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Stosowny wniosek został złożony przez Spółkę i jest w trakcie procedowania.

Brak wody 21.09.2023 Ćwiklice

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 21.09.2023 (Czwartek) od godziny 8:00 do 19:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Wolności, ul. Spacerowej, ul. Obrońców Pokoju, ul. Męczenników Oświęcimskich numery parzyste od 66 do 70 oraz ulicy Zawadzkiego numery 8, 10, 10a i 64 w Ćwiklicach.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody 20.09.2023 Ćwiklice

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 20.09.2023 (Środa) od godziny 9:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Andersa, ul. Maczka, ul. Kopańskiego, ul. Sikorskiego, ul. Strzelców Podhalańskich, ul. Sosnkowskiego, ul. Męczenników Oświęcimskich numery nieparzyste od 45 do 97 oraz ul. 11 Listopada od 1 do 14 w Ćwiklicach.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody 24.08.2023 Jankowice

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 24.08.2023 (Czwartek) od godziny 08:00 do 18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ulicy Akacjowej, ul. Baziowej, ul. Kasztanowej, ul. Kościelnej, ul. Przyśniczej, ul. Złote Łany od numeru od 81 do 140 oraz ul. Żubrów numery parzyste od 82 do 94 w Jankowicach.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.