Informacja o stosowanych cenach od 01.03.20232 zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia
8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023 r., poz. 295).

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Pszczynie na podstawie zapisów art. 3a ust.4 ustawy zbadało na dzień 01.03.2023 r. przypadek najniższej ceny.
Ceny kształtują się następująco:

 • Ceny 01.03.2023 r. dla systemu ciepłowniczego K.1 (Kotłownia K1 ul. B. Śmiałego):
  – dla cen maksymalnych cena jednoczłonowa dostawy ciepła wyniosła 205,78 zł/GJ
  – dla cen wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat   
      za usługi przesyłowe 178,99 zł/GJ,
  – dla ceny dostawy ciepła wynikającej z aktualnie stosowanej taryfy 268,17 zł/GJ.

 A zatem, wobec odbiorców uprawnionych w okresie od dnia 01.03.2023 r. będą            stosowane ceny wg cen z rekompensatą oraz stawki opłat przesyłowych zgodne z taryfą obowiązującą.

 • Ceny 01.03.2023 r. dla systemu ciepłowniczego K.2 (Kotłownia K2 ul. K. Wielkiego, Kotłownia K3 ul. Dobrawy, Kotłownia K4 ul. Bednorza, Kotłownia K5 ul. Jagiełły, Kotłownia K6 ul. Cieszyńska):
  – dla cen maksymalnych cena jednoczłonowa dostawy ciepła wyniosła 228,25 zł/GJ
  – dla cen wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat 
     za usługi przesyłowe 150,95 zł/GJ,
  – dla ceny dostawy ciepła wynikającej z aktualnie stosowanej taryfy 295,76 zł/GJ.

A zatem, wobec odbiorców uprawnionych w okresie od dnia 01.03.2023 r. będą stosowane ceny wg cen z rekompensatą.

 • Ceny 01.03.2023 r. dla systemu ciepłowniczego P.Z. (Kotłownia K7 ul. Piastowska):
  – dla cen maksymalnych cena jednoczłonowa dostawy ciepła wyniosła 252,37 zł/GJ
  – dla cen wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat 
     za usługi przesyłowe 150,95 zł/GJ,
  – dla ceny dostawy ciepła wynikającej z aktualnie stosowanej taryfy 287,50 zł/GJ.

A zatem, wobec odbiorców uprawnionych w okresie od dnia 01.03.2023 r. będą stosowane ceny wg cen z rekompensatą.