Prace przedsiębiorstwa koordynuje i nadzoruje Zarząd w składzie:

Wiktor Solik – Prezes Zarządu