Prace przedsiębiorstwa koordynuje i nadzoruje Prezes Zarządu P. Wojciech Solik.