Prace przedsiębiorstwa koordynuje i nadzoruje Zarząd w składzie:

  1. Wojciech Solik – Prezes Zarządu
  2. Grażyna Hołoga-Ryt – Wiceprezes Zarządu.