Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o. o. realizując obowiązek zawarty w art. 7b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) publikuje sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego za rok kalendarzowy 2023.

 

Kotłownia K1

Kotłownia K1 skan

 

Kotłownia K2

Kotłownia K2 skan

 

Kotłownia K3

Kotłownia K3 skan

 

Kotłownia K4

Kotłownia K4 skan

 

Kotłownia K5

Kotłownia K5 skan

 

Kotłownia K6

Kotłownia K6 skan