Spółka świadczy również usługi w zakresie budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, prac melioracyjnych, niwelacyjnych, lokalizacji wycieków metodami akustycznymi, lokalizacji armatury wodociągowej, lokalizacji i trasowania instalacji podziemnych. Ponadto wykonujemy także usługi ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej oraz telewizyjnej inspekcji kanałów. Do wykonywania tego typu usług przedsiębiorstwo posiada specjalistyczny sprzęt i urządzenia.