Informacja o cenach stosowanych od dnia 01.03.2024 r. przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Pszczynie zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1772 ze zm.).

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Pszczynie na podstawie art. 3a ust. 4 wskazanej wyżej ustawy zbadało na dzień 01.03.2024 r. przypadek najniższej ceny. Ceny kształtują się następująco:

 • Ceny 01.03.2024 r. dla systemu ciepłowniczego K.1 (Kotłownia K1 ul. B. Śmiałego):
  • dla cen maksymalnych cena jednoczłonowa dostawy ciepła wyniosła 205,82 zł/GJ
  • dla cen wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe 176,97 zł/GJ,
  • dla ceny dostawy ciepła wynikającej z aktualnie stosowanej taryfy 178,34 zł/GJ.

A zatem, wobec odbiorców uprawnionych od dnia 01.03.2024 r. jako najniższe będą stosowane średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz stawki opłat przesyłowych zgodne z taryfą obowiązującą.

 • Ceny 01.03.2024 r. dla systemu ciepłowniczego K.2 (Kotłownia K2 ul. K. Wielkiego, Kotłownia K3 ul. Dobrawy, Kotłownia K4 ul. Bednorza, Kotłownia K5 ul. Jagiełły, Kotłownia K6 ul. Cieszyńska):
  • dla cen maksymalnych cena jednoczłonowa dostawy ciepła wyniosła 228,50 zł/GJ
  • dla cen wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe 150,95 zł/GJ,
  • dla ceny dostawy ciepła wynikającej z aktualnie stosowanej taryfy 204,11 zł/GJ.

A zatem, wobec odbiorców uprawnionych od dnia 01.03.2024 r. jako najniższe będą stosowane średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

 • Ceny 01.03.2024 r. dla systemu ciepłowniczego P.Z. (Kotłownia K7 ul. Piastowska):
  • dla cen maksymalnych cena jednoczłonowa dostawy ciepła wyniosła 252,37 zł/GJ
  • dla cen wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe 150,95 zł/GJ,
  • dla ceny dostawy ciepła wynikającej z aktualnie stosowanej taryfy 195,36 zł/GJ.

A zatem, wobec odbiorców uprawnionych od dnia 01.03.2024 r. jako najniższe będą stosowane średnie ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.