Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. jest spółką prawa handlowego, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy, postanowieniem
z dnia 30.10.1994 r. Firma działa od 1 stycznia 1995 r. Właścicielem całości udziałów jest Gmina Pszczyna. Pracę całego przedsiębiorstwa koordynuje i nadzoruje Zarząd. Spółka prowadzi działalność na podstawie odpowiednich koncesji i pozwoleń.

Misją przedsiębiorstwa jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta i gminy Pszczyna
w zakresie dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków oraz innych usług komunalnych. Prowadzenie takiej działalności wiąże się z ciągłym oddziaływaniem na środowisko naturalne. Dlatego już na początku istnienia firmy założono, że zasoby naturalne takie jak woda i powietrze to te elementy przyrody, względem których należy nieustannie podejmować działania zmierzające do poprawy ich stanu. Dzięki stosowaniu nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii skutecznie zmniejsza się ujemne skutki działalności firmy, a odbiorcy otrzymują produkt spełniający rygorystyczne normy. Za swoje proekologiczne działania przedsiębiorstwo otrzymało znak  „Firmy Przyjaznej Środowisku”, który jest dowodem na to, iż można godzić korzystanie ze środowiska naturalnego z jego ochroną.

Działamy:

  • rzetelnie i szybko,
  • według określonych zasad,
  • fachowo i oryginalnie.

Jesteśmy:

  • profesjonalni – wiemy jak działać, by przy minimum kosztów osiągnąć maksymalny efekt,
  • kreatywni – świadczone przez nas usługi dostosowujemy do potrzeb naszych klientów,
  • elastyczni – uważnie wsłuchujemy się w potrzeby naszych klientów,
  • doświadczeni – działamy w tym obszarze od kilkunastu lat.