Komunikat dotyczący wdrożenia tymczasowych procedur obsługi klientów Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2


Aktualizacja 05.05.2020:

Zmiana tymczasowych procedur obsługi klientów Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. 

W związku z drugim etapem znoszenia ograniczeń, wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-CoV-2, od dnia dzisiejszego, tj. 5 maja 2020 r., otwieramy w ograniczonym zakresie kasę przedsiębiorstwa oraz Biuro Obsługi Klienta.  

Kasa przedsiębiorstwa czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 13:00.

W tych samych godzinach otwarte zostaje Biuro Obsługi Klienta, jednakże bezpośrednia obsługa możliwa jest wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki, a klienci przyjmowani będą pojedynczo, z zachowaniem obowiązujących zasad zapewniających ochronę zdrowia.   

Ponadto przypominamy – sprawy inne niż pilne – nadal załatwiać można tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mail’owym.

Nadal zachęcamy także do korzystania z systemu iBOK, dostępnego na stornie internetowej przedsiębiorstwa (www.pik-pszczyna.pl ), na której dostępne są formularze wniosków niezbędnych do załatwienia spraw.  Prosimy również o składanie pism i wniosków w miarę możliwości drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres 43-200 Pszczyna ul. Zdrojowa 4 oraz regulowanie płatności w formie przelewów na rachunek bankowy, dostępny na fakturach. Przed wejściem do siedziby przedsiębiorstwa nadal dostępna jest skrzynka, w której składać można wszelka korespondencję oraz odczyty stanów liczników wody.

W każdym momencie do Państwa dyspozycji jest całodobowy bezpłatny numer alarmowy 994

Zachęcamy do dalszego śledzenia naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco zamieszczane będą dalsze informacje


W związku z sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie petentów oraz pracowników Spółki zwracamy się z prośbą do Państwa o stosowanie się do przyjętych na tę okoliczność tymczasowych procedur związanych z obsługą klientów. 

Od poniedziałku, tj. dnia 16 marca bieżącego roku, do odwołania wszelkie sprawy załatwiać będzie można tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym lub za pomocą poczty e-mail

Zachęcamy także do korzystania z systemu iBOK, dostępnego na stronie internetowej przedsiębiorstwa (www.pik-pszczyna.pl ). 

Ponadto prosimy o składanie pism i wniosków drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres 43-200 Pszczyna, ul. Zdrojowa 4. 

Dodatkowo od poniedziałku przed wejściem do siedziby przedsiębiorstwa ustawiona zostanie skrzynka, w której składać będzie można wszelką korespondencję oraz odczyty stanów liczników wody.  

W celu załatwienia sprawy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z poszczególnymi działami/zakładami w godzinach pracy przedsiębiorstwa:

  1. Dział Handlowy w sprawach związanych z podaniem stanu licznika, zawarciem umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz rozliczeniem odbiorców z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków, dostarczania ciepła oraz usług dodatkowych pod numerami telefonów:
    +48 32 210 20 86/ +48 32 210 13 72 wew. 12, 13, 14, 15;  +48 784 033 880;
  2. Dział Techniczny w sprawach związanych z wydawaniem warunków technicznych, uzgodnieniem dokumentacji projektowych, uzgodnieniami branżowymi, odbiorami technicznymi, rozdziałami instalacji, zabudową podliczników do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej pod numerami telefonów: +48 32 210 20 86/ 32 210 13 72 wew. 11, 19 lub adresem e-mail: technika@pik-pszczyna.pl;
  3. Dział Księgowości w sprawach związanych z wyjaśnianiem należnych płatności pod numerami telefonów: +48 32 210 20 86/ 32 210 13 72 wew. 16,17, 18, 31;
  4. Zakład Budownictwa Inżynieryjnego i Eksploatacji Sieci Wodociągowej w sprawach związanych z bieżącą eksploatacją sieci wodociągowej i awariami pod numerami telefonów:
    +48 32 210 38 01 wew. 23, 24;
  5. Zakład Cieplny w sprawach związanych z dostawą ciepła pod numerami telefonów: +48 32 210 38 01 wew. 21;
  6. Zakład Oczyszczania Ścieków w sprawach związanych z oczyszczaniem ścieków i przetwarzaniem odpadów pod nr telefonów +48 32 449 07 33, +48 784 033 863 (Kompostownia) +48 32 210 20 86 wew. 27 lub adresem e-mail oczyszczalnia@pik-pszczyna.pl

W każdym momencie do Państwa dyspozycji jest całodobowy bezpłatny numer alarmowy 994

Formularze wniosków niezbędnych do załatwienia spraw dostępne są na stronie internetowej przedsiębiorstwa, w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Nieczynne będą Biuro Obsługi Klienta i kasa przedsiębiorstwa. Prosimy o regulowanie płatności w formie przelewów na rachunek bankowy, dostępny na fakturach.

Za ewentualne niedogodności przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Podkreślamy, że  jest to sytuacja tymczasowa, aczkolwiek zmieniająca się dynamicznie, dlatego prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco zamieszczane będą dalsze informacje