Ogłoszenie

W związku z pracami eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 25.06.2015r. od godziny 8.00 do godziny 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców w  Jankowicach i Studzienicach.

Ogłoszenie o przetargu

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. w Pszczynie ogłasza przetarg ustny (licytację) stawki czynszu miesięcznego na dzierżawę lokalu użytkowego, usytuowanego w Pszczynie przy ulicy Zdrojowej 4 (dawna restauracja „Kuchnia i Wino”).

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 15 lipca 2015 r. o godzinie 9:00.

Warunki przetargu dostępne są w Dziale Handlowym w siedzibie Przedsiębiorstwa w Pszczynie przy ulicy Zdrojowej 4,  w godzinach pracy oraz na stronie internetowej www.pik-pszczyna.pl .

 

Wszelkich informacji udziela: Pan Banat Marcin

nr kontaktowy: +48 32 210 20 86 w. 15   lub   +48 795 193 171

e-mail: m.banat@pik-pszczyna.pl

 

Załącznik nr 1 – plan obiektu.pdf

Warunki przetargu.pdf