OGŁOSZENIE

Informujemy, iż w dniu 2 maja br. (poniedziałek) Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. będzie nieczynne. Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 lub 32 210 20 86, 32 210 13 72. Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonać przelewem na konto przedsiębiorstwa.