W piątek 24 grudnia br. (Wigilia) Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. będzie czynne w godzinach od 7:00 do 11:00. Kasa będzie czynna do godziny 10:45.

W dniu 27 grudnia 2021r. (poniedziałek) przedsiębiorstwo będzie nieczynne.  

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72 lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .

Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny na fakturach.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.