W piątek 30 grudnia br. Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. będzie czynne w godzinach od 7:00 do 14:00.

Kasa będzie czynna do godziny 12:00.

Awarie można zgłaszać pod numerami telefonów: 994 oraz + 48 32 210 20 86 / +48 32 210 13 72
lub poprzez stronę internetową www.pik-pszczyna.pl .

Wpłaty za wodę i odprowadzanie ścieków można dokonywać na rachunek bankowy dostępny na fakturach.