Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. w Pszczynie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pszczynie przy ulicy Srebrnej, obręb Pszczyna, mapa 4, oznaczonej jako działka nr 684/761, wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie KW nr KA1P/00037786/8.

Więcej informacji pod linkiem umieszczonym poniżej:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości – link